Бизнес Клиенти

БУЛСАТКОМ ВИ ПРЕДЛАГА ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ ГАРАНТИРАЩ НАДЕЖДНА, СИГУРНА И ПОСТОЯННА ВРЪЗКА

Разнообразие от абонаментни планове, изключително конкурентни на пазара подходящи, както за домакинства/физически лица/, така и за малък и среден бизнес: АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

ЦЕНИ

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

Start Оптичен интернет 25 Mbps. Цената е на база месечна тарифаЦена 12.00 лева
Standart Оптичен интернет 50 Mbps. Цената е на база месечна тарифаЦена 13.00 лева
Premium Оптичен интернет 100 Mbps. Цената е на база месечна тарифаЦена 16.00 лева
Max Оптичен интернет 200 Mbps. Цената е на база месечна тарифаЦена 28.00 лева
Extreme Оптичен интернет 1000 Mbps. Цената е на база месечна тарифаЦена 98.00 лева

МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ

Mобилен интернет план - Start20 GB Traffic, 25 Mbps Download, 8 Mbps UploadЦена 9.00 лева
Mобилен интернет план - Standart40 GB Traffic, 50 Mbps Download, 16 Mbps UploadЦена 11.00 лева
Mобилен интернет план - Premium60 GB Traffic, 75 Mbps Download, 25 Mbps UploadЦена 13.00 лева

Услугата се предоставя със СИМ карта. Параметрите и качеството на услугата зависят от зоната на покритието, натовареността на мрежата и вида на крайното устройство. Максималната и минималната скорост не са гарантирани. След изчерпването на включения в пакета трафик на максимална скорост, скоростта се ограничава (download до 256Kbps и upload до 128 Kbps), без да се изисква допълнително заплащане от потребителя.

Неизразходваният в рамките на един календарен месец трафик на максимално достижима скорост не се прехвърля в следващия. Булсатком има правото през периодите на временно претоварване на мрежата за мобилен достъп до интернет да ограничава скоростта на upload и на download на всеки потребител, който използва прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите потребители, като дали употребата е прекомерна се преценява от Булсатком в зависимост от натовареността на мрежата и зоната на покритие. Всички цени са с включен ДДС. Закупуването на услуги без оборудване не изисква сключването на срочен договор.

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

ПОКРИТИЕ

Услугата ИНТЕРНЕТ от Булсатком се въвежда поетапно в цялата страна. В градовете: услугата е вече налична.

СКОРО И В ГРАДОВЕТЕ

КАРТА НА ПОКРИТИЕ: ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ

Мобилният интернет Ви дава лесен и удобен достъп до информация и услуги в интернет, чрез използване на Вашия мобилен телефон! Ползвате мобилния интернет и на Вашия компютър като го свържете с телефона си чрез кабел за данни, Bluetooth, инфрачервен порт (IrDA) или друго устройство за пренос на данни.КАРТА НА ПОКРИТИЕ: МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ

ПОКРИТИЕ

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Картата предоставя информация за покритието на 4G мрежата на Булсатком. Различни фактори като релефа на местността, типа, разположението и гъстотата на сградите, местоположението в самите сгради (например дали услугата се използва на покрива или в подземно помещение на дадена сграда), както и модела и техническото състояние на използваното крайно устройство (телефона, таблет или друго) могат да окажат сериозно влияние върху качеството на мобилната връзка. Картата е създадена на база на математически модели и софтуерна симулация и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност.